Tư vấn online
Xây dựng thương hiệu

Dành cho các đơn vị, đối tác bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Là chương trình tư vấn ngắn hạn từ 1-2 giờ bằng phương pháp Video call.Chúng tôi giúp các doanh nghiệp định hướng phương pháp để bắt đầu xây dựng một thương hiệu ngay từ những bước đầu tiên. Giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình tạo dựng và phát triển thương hiệu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Phần
01
CHIẾN LƯỢC 6 BƯỢC ĐỂ XÂY DỰNG MỘT THƯƠNG HIỆU

Phỏng vấn và đánh giá lại các vấn đề thực tiễn của thương hiệu

Từ việc tư vấn để đưa ra các tiêu chuẩn và các chỉ số quan trọng cho một thương hiệu mạnh và so sánh đối chiếu các tiêu chuẩn đó đối với thương hiệu của bạn. Điều này giống như một cuộc xét nghiệm tổng thể của bác sĩ đối với các chỉ số sức khỏe.

Phần
02
CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG NỀN TẢNG THƯƠNG HIỆU.

1: Xác định rõ ràng tầm nhìn thương hiệu

2: Kiến trúc thương hiệu và cách ứng dụng

3: Mô hình thương hiệu và cách thức triển khai

  • Mô hình biểu tượng Văn Hóa
  • Mô hình cảm xúc - Cách thức xây dựng một hình ảnh kết nối cảm xúc của thương hiệu.
  • Mô hình Định Vị - và 7 phương pháp để định vị một thương hiệu
  • Mô hình Lan Truyền

4: Xây dựng bộ nhận diện tối ưu, tiết kiệm, hiệu quả cảm xúc và tính nhận diện cao: Biết phương pháp thiết lập các tiêu chuẩn chính xác để đưa một bộ nhận diện phù hợp với đúng tính chất của thương hiệu.

Đăng ký tư vấn
0931.321.888