• Tư vấn thương hiệu
  Chúng tôi chọn cơ sở nền tảng để phát triển công việc tư vấn Thương Hiệu bằng việc vận dụng các tri thức của nhân loại, kết hợp với tư duy giải quyết vấn đề có tính hệ thống và các nghiên cứu dữ liệu thống kê dựa trên thực tiễn của môi trường kinh doanh và văn hóa xã hội.
 • Sáng tạo thương hiệu
  Việc sáng tạo Thương Hiệu với chúng tôi phải đáp ứng các tiêu chí quan trọng về Tính Pháp Lý, Tính Kỹ Thuật và sự phù hợp cho một hướng đi bền vững dài hạn, Ngoài những tiêu chí đó ra chúng tôi phát triển ý tưởng theo nhiều chiều hướng khác biệt và mới mẻ để tạo nên những sản phẩm có tính hiệu quả cao nhất
 • Thiết kế thương hiệu
  Bị dẫn dắt với triết lý "Thiết kế có mục đích" chúng tôi luôn đề cao tính hiệu quả của một thiết kế phải đáp ứng được các yêu cầu của công việc kinh doanh và tạo ra hiệu quả về mặt phát triển thương hiệu, Với lối thiết kế cô đọng, tinh giản, thực tiễn và linh hoạt
 • Marketing - Truyền thông
  Giải pháp giá trị của chúng tôi là "các thông tin để giải quyết vấn đề" được tạo ra từ nguồn lực là con người với tài năng và các phẩm chất cá nhân kết hợp với hệ thống tri thức được đúc kết và chuyển giao qua nhiều năm hoạt động để xây dựng nên đội ngũ chuyên gia tư vấn IDMAX