TKD - Namecard desig

Client: Công ty TNHH công nghiệp hỗ trợ TKD

Brand name: TKD
Agency: IDMAX 
Project: Identity Design
Country: Việt Nam
Year: 01/2017
#IDMAXAgency

- Tư vấn chiến lược thương hiệu

- Thiết kế logo - Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

- Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống nhận diện thương hiệu

Hotline: 0931 321 888

Facebook: https://www.facebook.com/idmaxagency