THÔNG TIN DỰ ÁN

Khách hàng: ROSA BONITA

Brand name: ROSA BONITA

Chủ đề: Sức khỏe, Làm đẹp

Phạm vi công việc: Thiết kế logo

Follow US

Chi tiết

ROSA BONITA

Ngay từ thời điểm ra đời của thương hiệu, ban lãnh đạo đã có một định hướng khá xuyên suốt về việc định vị vai trò của thương hiệu và có lối Kiến Trúc Thương Hiệu rất mạch lạc cho dự án này. Việc của chúng tôi là cần thể hiện được các thông điệp định vị của thương hiệu một cách rõ ràng và trực quan nhất bằng cách sáng tạo ra các ý tưởng về biểu tượng, font chữ làm sao để thể hiện ROSA BONITA là một thương hiệu lớn của công ty, bao trùm và bảo trợ rất nhiều các thương hiệu sản phẩm khác trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp. Logo phải thể hiện được sự sang trọng, tinh tế định vị thương hiệu ở phân khúc cao dành cho những đối tượng khách hàng giàu có và thành công.

Sau khi thực hiện dự án này chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều bài học về cách làm sao để xây dựng một thương hiệu cao cấp để định vị cho những sản phẩm trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp.


Chia sẻ dự án
0931.321.888