THÔNG TIN DỰ ÁN

Khách hàng: Tổ chức giáo dục KINGSMAN

Brand name: KINGSMAN

Chủ đề: Đào tạo, giáo dục

Phạm vi công việc: Thiết kế logo, thiết kế bộ nhận diện

Follow US

Chi tiết

Một sự thay đổi để làm mới lại thương hiệu sau hơn 7 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn doanh nghiệp. Tổ chức giáo dục KINGSMAN đã thay đổi diện mạo mới cho mình bởi các bàn tay thiết kế của IDMAX Agency.
Đây là một phần công việc của toàn bộ dự án, chúng tôi sẽ cập nhật những thiết kế khác sau quá trình hoàn thiện.

Chia sẻ dự án
0931.321.888