THÔNG TIN DỰ ÁN

Khách hàng: BIGA GROUP

Brand name: BIGA GROUP

Chủ đề: Xây dựng

Phạm vi công việc: Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu

Follow US
Chi tiết

Từ một doanh nghiệp kinh doanh chuyên trong lĩnh vực thiết kế, thi công nhà xưởng công nghiệp. Với những khát vọng lớn muốn vươn mình ra các thị trường mới và các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong chuỗi giá trị về xây dựng, công nghiệp, vật liệu xây dựng, đầu tư, tài chính... Với những nhu cầu mới từ việc thay đổi lại tầm nhìn Thương Hiệu, Ban lãnh Đạo BIGA Group tìm đến IDMAXAgency để đều xuất yêu cầu hiện thực hóa tầm nhìn đó thông qua một bộ nhận diện thương hiệu mới. Nhiệm vụ của chúng tôi là tư vấn, định hướng lại các giá trị, lời hứa thương hiệu, từ đó nắm bắt được triết lý kinh doanh của BIGA Group, hiểu rõ linh hồn và những cảm nhận mà thương hiệu muốn truyền tải, từ đó đưa ra các phương án thiết kế về Logo mới, và một bộ nhận diện thương hiệu lột tả được những tinh thần đó của BIGA. Dưới đây là một số hình ảnh trong số ít rất nhiều các ấn phẩm mà chúng tôi có thể public trong quá trình làm việc.
Chia sẻ dự án
0931.321.888