THÔNG TIN DỰ ÁN

Khách hàng: HNF HOLDING

Brand name: HNF HOLDING

Chủ đề: Thực phẩm, nông nghiệp

Phạm vi công việc: Thiết kế logo

Follow US

Chi tiết

HNF Holding,
Tiền thân là công ty cổ phần Hà Nội Foods Việt Nam.
Sau khi doanh nghiệp cần mở rộng quy mô về thương hiệu và tái cấu trúc lại hệ thống quản trị và phương pháp tổ chức các mối quan hệ giữa từng công ty để đáp ứng một tầm nhìn mới, thì việc thiết lập lại Kiến Trúc Thương Hiệu và thay đổi tên thương hiệu, hình ảnh nhận diện thương hiệu mới để phù hợp với các tầm nhìn đó.
IDMAX Agency tự hào là đơn vị đồng hành tư vấn và triển khai trong quá trình chuyển đổi này để mang lại một diện mạo mới gần như hội tụ đủ được các thông điệp thể hiện một thương hiệu mới tầm cỡ hơn, lớn mạnh hơn theo những sứ mệnh và tầm nhìn mới của HNF HoldingChia sẻ dự án
0931.321.888