Fsofts Logo Design

Client: Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Fsofts

Brand name: Fsofts
Agency: IDMAX Studio
Project: Logo Design
Country: Việt Nam
Released: 2016

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Fsofts là thương hiệu thuộc công ty TNHH Giải pháp phần mềm Fsofts, 

- Sản phẩm kinh doanh:

+ Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp

+ Phần mềm theo yêu cầu

+ Phần mề đóng gói.

Fsofts là một đơn vị đối tác chiến lược cùng với IDMAX triển khai các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công việc và quản lý các dự án một cách tối ưu cho Doanh Nghiệp.

Với đội ngũ kỹ sư phầm mềm giàu kinh nghiệm và sáng tạo, Kết hợp với chất lượng dịch vụ tận tình. Chúng tôi rất nhận định Fsofts là một đơn vị đáng tin cậy đế có thể hỗ trợ cho việc tối ưu các giải pháp cho Doanh Nghiệp mình.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

IDMAX Studio 
- Thiết kế logo - Bộ nhận diện thương hiệu
- Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống nhận diện thương hiệu.

Cùng xem qua các hình ảnh thiết kế logo Fsofts