Khi một doanh nghiệp đi vào hoạt động, thì việc xác định và xây dựng một mô hình phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp là không thể thiếu. Việc định hướng được mô hình phù hợp giúp cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, tránh được những thay đổi ngoài ý muốn gây rối loạn hoạt động và tổn thất tài chính cho doanh nghiệp.Mỗi một lĩnh vực kinh doanh đều có những mô hình đi theo hợp mà không phải người đứng đầu doanh nghiệp mới nào cũng biết, có một số mô hình phổ biến như sau.
  - Mô hình biểu tượng văn hóa.
  - Mô hình định vị.
  - Mô hình cảm xúc.
  - Mô hình lan truyền.

IDMax chúng tôi có thể giúp gì cho doanh nghiệp bạn.
Với kinh nghiệm tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp, IDMax chúng tôi tự tin sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp những gói tư vấn , giúp doanh nghiệp hiểu rõ được những vấn đề về mô hình phát triển giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững.

Nguồn: IDMAX Agency

0931.321.888