Đây là chuyên mục cập nhật các sự kiện nổi bật về các hoạt động của IDMAX Agency cũng như các thông tin, sự kiện của các đối tác, khách hàng bạn bè và những sự chia sẻ trong quá trình hợp tác kinh doanh và xây dựng thương hiệu.