Lấy cảm hứng từ mô hình và phương châm hành động của tập đoàn tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Chúng tôi chọn cơ sở nền tảng để phát triển công việc tư vấn Thương Hiệu bằng việc vận dụng các tri thức của nhân loại, kết hợp với tư duy giải quyết vấn đề có tính hệ thống và các nghiên cứu dữ liệu thống kê dựa trên thực tiễn của môi trường kinh doanh và văn hóa xã hội. 

  Sau nhiều dự án đã được triển khai hiệu quả, và cũng không ít lần mắc phải những sai lầm, cùng những cơ hội được trải nghiệm tư vấn cho một số nhãn hàng chưa hề có tiện lệ... Chúng tôi đã dần dần hình thành cho mình những kinh nghiệm và chuyên môn nghề nghiệp mang tính cốt lõi về lĩnh vực Thương Hiệu và phát triển kinh doanh. 

Giải pháp giá trị của chúng tôi là "các thông tin để giải quyết vấn đề" được tạo ra từ nguồn lực là con người với tài năng và các phẩm chất cá nhân kết hợp với hệ thống tri thức được đúc kết và chuyển giao qua nhiều năm hoạt động đã hình thành nên đội ngũ chuyên gia tư vấn của IDMAX mà chúng tôi gọi là những "Nhà tư duy giải quyết vấn đề"

   Đến với dịch vụ Tư Vấn Thương Hiệu của IDMAX Agency, chúng tôi sẽ cung cấp một giải pháp tổng thể mang tính bền vững cho thương hiệu của bạn, từ việc tạo ra các cơ sở nền tảng về tầm nhìn thương hiệu và các chiến lược thực hiện, đến các giải pháp về sáng tạo hình ảnh và Marketing, truyền thông thương hiệu. Các giải pháp về quản trị tài chính để phục vụ cho phát triển thương hiệu.

Kết quả cuối cùng chúng tôi mong muốn đạt được là sự thành công cho thương hiệu của bạn, với tính bền vững trong dài hạn và lợi nhuận vượt trội trong ngắn hạn. Đưa thương hiệu của bạn có vị thế trên thương trường và trở thành biểu tượng đáng tự hào trong lòng người tiêu dùng.

IDMAX Agency

0931.321.888