Sáng tạo thương hiệuDịch vụ sáng tạo thương hiệu


  • Đặt tên thương hiệu - Tên công ty

  • Sáng tác slogan

  • Sáng tạo câu chuyện thương hiệu

  • Mối quan hệ của các cấp độ thương hiệu

  • Viết lời quảng cáo

  • Viết nội dung Profile, Brochure, Catalogue

  • Định hướng sáng tạo nội dung truyền thông

  • Bảo hộ thương hiệuSáng tạo đối với chúng tôi thực chất là quá trình nghiên cứu để thiết lập nên các "tiêu chí sáng tạo" có định hướng chuẩn mực, rồi từ đó tư duy để đưa ra hàng loạt các phương án đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đã được vạch ra từ trước. Và sau đó sẽ là quá trình so sánh giữa các phương án và đi đến lựa chọn cuối cùng.

Thông thường các tiêu chí sáng tạo được chúng tôi thiết lập và thực hiện theo nền tảng như sau:

1: Tính Pháp lý

2: Tính kỹ thuật

3: Tính thông điệp

4: Tính thẩm mỹ

5: Tính thực tiễn

6: Tính Phong thủy - Tâm linh