Những đánh giá của khách hàng


"Khi một CEO thuê IDMAX, anh ta hiểu rằng mình đang thuê những con người chăm chỉ, trách nhiệm và đáng tin cậy nhất, những con người xứng đáng để chi những khoản ngân sách hiệu quả nhất của doanh nghiệp"

(Võ Phi Nhật Huy - Nhà Sáng Lập & Chủ tịch HĐQT  Tập đoàn BIG GROUP)Tags