Đội ngũ của chúng tôi


Nguyễn Hồng Quân

Founder - Chuyên gia tư vấn 

 thương hiệu

t

Phạm Thu

Design Manager

x

Khúc Mạnh Tuấn

Designer - Photographer


Hoàng Mạnh Linh

Developer Manager