Giới thiệu về chúng tôi

IDMAX là một Branding Agency thuộc công ty cổ phần IDMAX. Chúng tôi hoạt động theo mô hình nghiên cứu thương hiệu và thiết kế hình ảnh thương hiệu. Gồm 3 lĩnh vực chủ yếu.

1: Tư vấn chiến thược xây dựng thương hiệu

- Là việc cung cấp các thông tin và các tiêu chuẩn chính xác để tạo dựng một nền tảng thương hiệu bền vững.

- Phân tích các số liệu về thị trường và lĩnh vực kinh doanh để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề về thương hiệu và phát triển kinh doanh

2. Thiết kế hình ảnh thương hiệu, hình ảnh truyền thông cho thương hiệu, bao gồm:

- Thiết kế logo, Thiết kế Bộ Nhận diện thương hiệu.

- Thiết kế các hình ảnh truyền thông, các chiến dịch marketing.

3. Tư vấn chiến lược Marketing, bao gồm:

- Tư vấn lựa chọn thông điệp truyền thông cho thương hiệu.

- Lập kế hoạch Marketing 

- Định giá sản phẩm

- Quản trị các chiến dịch marketing.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số dịch vụ giá trị gia tăng khác bổ sung trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.


Tags